Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu


MADDE 1 - TARAFLAR

  1. www.accurate5.com ve shop.accurate5.com internet sitelerinin (bundan sonra “Web sayfası” olarak anılacaktır) faaliyetlerini “Atatürk Bulvarı Deposite İş Merkezi A1 Blok No:320 Kat:3 İkitelli OSB 34490 Başakşehir İstanbul Türkiye” adresinde yürüten Best Bilgisayar Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (bundan sonra “Best Bilgisayar Türkiye” olarak anılacaktır)
  2. Web sayfasına üye olan internet kullanıcısı (bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır)

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Işbu sözleşmeninin konusu, Best Bilgisayar Türkiye’nin sahip olduğu Web Sayfası’ndan Üye’nin faydalanma şartlarının oluşturulmasıdır.

MADDE 2 - ÜYELİK ŞARTLARI

Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi gerekmektedir. Üye verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Best Bilgisayar Türkiye'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Üye, Web sayfası’na üye olurken belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üye’nin Web sayfası’na kayıt olurken kullandığı e-posta adresinin ve belirlediği şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait e-posta ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye Web sayfası’nı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve munhasıran Üye’ye ait olacaktır.

Best Bilgisayar Türkiye, Web sayfası’nın içeriğini istediği zaman değiştirme, Üye’ye sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

Üye, Web sayfası’nı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Web sayfası’nın bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanamaz. Web sayfası’na, Web sayfası’nın veri tabanına ve Web sayfası üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz.

Best Bilgisayar Türkiye markası ve logosu ve Best Bilgisayar Türkiye tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, slogan ve benzeri tüm içerik Best Bilgisayar Türkiye mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz ve değiştirilemez. Üye’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde Best Bilgisayar Türkiye’nin söz konusu ihlalden kaynaklanan her türlü zararını tazmin hakkı saklıdır. 

Üye, gerek online gerek yüz yüze gerçekleşecek her türlü etkinlik/eğitim esnasında ses ve görüntüsünün alınabileceği, söz konusu ses ve görüntülerinin sosyal medya, web sitesi ve youtube da dahil olmak üzere dijital ortamlarda kullanılabileceği, Best Bilgisayar Türkiye tarafından söz konusu ses ve görüntü kaydının işlenebileceği ve 3. kişiler ile paylaşılabileceğini yürürlükte bulunan KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca onay verdiğini, bu konuda herhangi bir maddi ya da manevi bir hak talebi olmadığını kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

Üye, Best Bilgisayar Türkiye tarafından Web sayfası’nın iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Web sayfası’na erişilen tarih ve saat, Web sayfası’nda bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Web sayfası’na doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sayfasının Internet adresi gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini kabul eder.

Best Bilgisayar Türkiye, Üyeler’in verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olarak işlemekte ve korumaktadır. Üye, kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye KVKK Aydınlatma Metni’nden ulaşabilir.

Best Bilgisayar Türkiye, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Web sayfası’nda yer alan KVKK Aydınlatma Metni ve Çerez ve Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı, uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Web sayfası’nda ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Web sayfası’nda ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflardan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir.

Best Bilgisayar Türkiye, Üye’nin işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde Üye’nin üyeliğini iptal edip sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

MADDE 4 - ÜYELİK DEVRİ

Bu sözleşme ve kullanım şartları bildirimi kapsamındaki hak ve yükümlülükler Best Bilgisayar Türkiye’nin bilgi ve onayı olmaksızın 3. şahıs ve kurumlara devredilemez.

MADDE 5 - GİZLİLİK

Best Bilgisayar Türkiye sözleşme kapsamında verdiğiniz hakları, KVKK kapsamında kullanacaktır. Gizlilik politikamızı detaylı incelemek için Çerez ve Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni linklerini ziyaret edebilirsiniz.

MADDE 6 - BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Üye ile yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, yukarıda esas alınacağı belirtilen e-posta adresi aracılığıyla yapılacaktır.

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek uyuşmazlıklarda Best Bilgisayar Türkiye’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile Best Bilgisayar Türkiye’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının; bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

MADDE 8 - YÜRÜRLÜLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve elektronik ortamda karşılıklı olarak onaylanarak yürürlülüğe girmiştir.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 - SATICI

Firma Ünvanı : Best Bilgisayar Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Vergi Dairesi : İkitelli V.D.

Vergi Numarası : 1660026815

Adres : Atatürk Bulvarı Deposite İş Merkezi A1 Blok No:320 Kat:3 İkitelli OSB 34490 Başakşehir İstanbul Türkiye

Telefon : 0212 494 45 45

E-posta : info@accurate5.com

Web Siteleri : www.accurate5.com

shop.accurate5.com

1.2. - ALICI : Üye

MADDE 2 - SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİSİ

Hizmet Adı : Accurate5 Program Kiralama

Hizmet Bedeli : *Üyelik Paketine Göre Belirlenir.

*Ev tipi kullanıcı: Aylık Üyelik 25 USD, 3 Aylık Üyelik: 70 USD, 6 Aylık Üyelik: 135 USD, 12 Aylık Üyelik: 250 USD - güncel karşılığı TL

*Standart kullanıcı: Aylık Üyelik 40 USD, 3 Aylık Üyelik: 110 USD, 6 Aylık Üyelik: 215 USD, 12 Aylık Üyelik: 400 USD - güncel karşılığı TL

*Standart kullanıcı: Aylık Üyelik 60 USD, 3 Aylık Üyelik: 170 USD, 6 Aylık Üyelik: 330 USD, 12 Aylık Üyelik: 600 USD - güncel karşılığı TL

Hizmet Süresi : Üyelik iptal edilmediği sürece üyelik ücreti seçilen üyelik paketine göre Alıcı’nın kredi kartından düzenli olarak tahsil edilecektir.

Hizmet Başlangıç Tarihi : Üye’nin satın alma işlemi yaptığı gün

Yukarıda belirtilen bedeller, hizmete ilişkin tüm vergiler dâhil toplam bedelleri teşkil eder.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu Alıcı tarafından satın alınan yukarıda belirtilen hizmet ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

Alıcı işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ön Bilgilendirme Formu kapsamında Alıcı’ya siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup, Alıcı’nın mal veya hizmetin elektronik olarak satın alınmasına ilişkin olarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince mesafeli satış sözleşmesini onaylaması gerekmektedir.

Alıcı, Üyelik Sözleşmesi’nde beyan etmiş olduğu e-posta adresinin Satıcı tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 - SATICI: www.accurate5.com ve shop.accurate5.com internet sitelerinin (bundan sonra “Web sayfası” olarak anılacaktır) faaliyetlerini “Atatürk Bulvarı Deposite İş Merkezi A1 Blok No:320 Kat:3 İkitelli OSB 34490 Başakşehir İstanbul Türkiye” adresinde yürüten Best Bilgisayar Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (bundan sonra “Best Bilgisayar Türkiye” olarak anılacaktır)

1.2 - ALICI: Web sayfası’na üye olarak, Web sayfası’ndaki hizmete karşılık ödeme yapan kişi. Ödeme yapılırken kullanılan isim, adres ve iletişim bilgileri esas alınır (bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır)

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU - MAL VE HİZMET BİLGİLERİ

İşbu sözleşmenin konusu, Best Bilgisayar Türkiye’nin, Üye’ye satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri belirtilen mal ve hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır. 

Mal ve hizmetin türü, satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecinin tamamlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. 

Hizmet, Best Bilgisayar Türkiye adına çeşitli platform ve mekanlarda eğitim veren tüm uzmanlar tarafından gerçekleşen her türlü üyelik ve/veya eğitim şeklinde olabilir.

MADDE 3 - ÜYELİK VE EĞİTİM ÜCRETLERİ

Üyelik ve eğitim ücretleri, Best Bilgisayar Türkiye web sayfasına üye olmak ve eğitim satın almak üzere giriş yaptığınız tarihteki ilan edilmiş fiyatlardır.

Best Bilgisayar Türkiye, zaman zaman verdiği hizmet bedelini artırım ve indirim yapma hakkına sahiptir. Ancak aylık üyelik ücretlerinde yapılacak fiyat değişikliği üyelerimize e-posta yoluyla duyurulduktan 15 gün sonra gerçekleşecektir. 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - Üye, Madde 2’de belirtildiği üzere sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri satın alma sürecinde okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu mal veya hizmet, Üye’nin aldığı hizmet türüne göre yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile Üye’nin ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresine açıklanan süre içinde gönderilir.

4.3 - Sözleşme konusu mal veya hizmetin, Üye’nin ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile teslim edilememesinden Best Bilgisayar Türkiye sorumlu tutulamaz.

4.4 - Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir veya silinir ise, Best Bilgisayar Türkiye malı teslim veya hizmeti yerine getirme yükümlülüğünde olmayacaktır. Hizmetin var ise sunulan kısmına karşılık olarak Best Bilgisayar Türkiye’nin tazmin hakkı saklıdır.

4.5 - Best Bilgisayar Türkiye, kasıt veya ağır kusur halleri dışında herhangi bir sebep veya mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu Üye’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Üye satışın iptal edilmesi hakkını kullanabilir. Üye’nin satışı iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

MADDE 5 - ACCURATE5 ÜYELİK ŞARTLARI VE CAYMA HAKKI

shop.accurate5.com web sayfasına üye olup bedelini site üzerindeki ödeme sisteminin sunmuş olduğu ödeme alternatiflerinden kendi yapacağınız seçime uygun olarak ödediğiniz anda üyeliğinizin kapsadığı hizmetlerle ilgili haklarınız başlar. Üyelik süresi 30 (otuz) gündür.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince Accurate5 üyeliğinin, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamında olması dolayısıyla üyenin cayma hakkı bulunmamaktadır.

Hizmetlerin bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkı saklıdır.

Best Bilgisayar Türkiye web sayfasından yapılan üyelikler seçilen aylık ya da yıllık üyelik paketine göre, üyeliğinizin sona erdiği gün, ilk üye olurken site üzerindeki ödeme sistemi üzerinde seçilen ödeme koşullarına uygun şekilde otomatik olarak yenilenir. Alıcı, ödeme yaptığı kartın iyzico ödeme sistemine kaydedilmesini kabul eder.

İlk üye olurken onaylamış olduğunuz işbu sözleşme ile iptal talebinde bulunana kadar otomatik olarak üyeliğinizin yenileneceğini peşinen kabul etmiş olursunuz.

Üyeliğin ikinci ayından itibaren takip eden aylarda üyeliğinizi sonlandırmayı istemeniz halinde, talebinizin Best Bilgisayar Türkiye’ye ulaştığı tarih itibariyle talebiniz 24 saat içinde işleme alınır ve iptal işlemi üyeliğinizin yenilenme tarihinde geçerli olur. Yani, üyeliğiniz her ayın 10’unda yenileniyorsa ve siz iptal talebinizi ayın 25’inde gönderdiyseniz, takip eden ayın 10’u itibariyle üyeliğiniz son bulur ve bu süre boyunca üyelik haklarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Üyelik iptalleri için info@accurate5.com adresine “üyelik iptali” konulu e-posta gönderilerek talebin iletilmesi yeterlidir.

Best Bilgisayar Türkiye, üyelik şartlarını tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

MADDE 6 - HİZMET KOŞULLARI

www.accurate5.com veya shop.accurate5.com web sayfasından aylık üyelik, eğitim, hizmet veya mal satın aldığınızda hizmet koşullarına uygun olarak site ve üyeliğinizden faydalanmayı; Best Bilgisayar Türkiye’nin ve eğitim veren uzmanların herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan edersiniz:

6.1 - Yazılımın kullanımı tamamen üyenin sorumluluğundadır.  Üye ayrıca Best Bilgisayar Türkiye'den ücretli eğitim satın alabilir.

6.2 - Üyeler’in kullandıkları cihazdan ve/veya internet bağlantılarından dolayı olabilecek herhangi bir hata, sistemsel yavaşlık, siteyi kullanamama gibi durumlardan Best Bilgisayar Türkiye sorumlu tutulamaz. Üye, sitede yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için siteye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

MADDE 7 - BİLDİRİMLER DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme kapsamında Üye ile yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, yukarıda esas alınacağı belirtilen e-posta adresi aracılığıyla yapılacaktır.

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Best Bilgisayar Türkiye’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile Best Bilgisayar Türkiye’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının; bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, ilan edilen fazla olması halinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

Satın alma işleminin tamamlanması durumunda Üye işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.